Waar op deze pagina het woord project wordt gebruikt, kan ook activiteit of voorziening worden bedoeld.